Lighthouse is een oecumenisch koor, opgericht in 1983. Wij zingen dus al 40 jaar met veel plezier. Sinds 2007 onder leiding van dirigent en pianist Arjan Mooij. Lighthouse is een uniek koor uit Helmond met een veelzijdig repertoire. Regelmatig verlenen wij medewerking aan kerkelijke vieringen, waarbij we liederen uitzoeken die goed aansluiten bij het thema van de dienst. Ons koor staat bekend om zijn overtuigende uitstraling, muzikale inleving en uitstekende verstaanbaarheid. Hiervoor krijgen we vaak complimenten.

Muzikale hoogtepunten zijn het zingen in de East Croydon United Reformed Church in Londen en de Onze Lieve Vrouw Sint Pieterskerk te Gent en ons laatste uitstapje naar Berlijn


Ook onze deelname aan het Middenkorenfestival in 2017 vergeten we niet snel. Naast de eerste prijs van de vakjury ontvingen we ook de publieksprijs. Iets om trots op te zijn!